Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomozte vybudovat Nový domov pro lidi s PAS

Organizace
Sociální nadační fond města Brna a jihomoravského kraje

Autor
Tereza Fojtová

DARUJTE

Chceme oslovit dárce a vybrat finanční prostředky, které bychom věnovali organizaci Tady to mám rád z.s. Dary poputují na vybudování důstojného domova pro mladé lidi s PAS (poruchou autistického spektra), který by pro ně byl důstojným a bezpečným prostředím.

O naší organizaci

Posláním nadačního fondu je poskytovat finanční a věcnou pomoc fyzickým a právnickým osobám, které se angažují v sociální oblasti a poskytují sociální péči (služby), dále pak občanům města Brna a občanům Jihomoravského kraje, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším osobám v obtížných sociálních situacích.

Výtěžek z Giving Tuesday věnujeme na podporu sdružení Tady to mám rád starající se o lidi s poruchou autistického spektra: https://www.darujme.cz/projekt/1203984.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy