Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pořízení schodišťové plošiny pro handicapované děti

Organizace
CENTRUM HÁJEK z.ú.

DARUJTE
V rámci akce Giving Tuesday bychom rádi získali prostředky na nákup šikmé schodišťové plošiny pro naše handicapované uživatele - v 90% jde o děti s tím nejtěžším stupněm (III. - IV. stupeň) mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení. Šikmá schodišťová plošina by měla po skončení stavební rekonstrukce (jaro 2018) sloužit k bezbariérovému přístupu dětí v ubytovací části CENTRUM HÁJEK do doby, než se nám podaří vybudovat klasický výtah = ale to je reálné v horizontu několika let.... I poté pak ale bude využita jako záložní varianta pro případ nenadálých technických problémů hlavního výtahu, takže investice bude maximálně dlouhodobě využita. V rámci kampaně Giving Tuesday oslovíme všechny potencionální dárce na: • našem facebookovém profilu (www.facebook.com/centrumhajek), • našich webových stránkách (www.centrumhajek.eu). Naše kolegyně, které se zaměřují na fundraising, budou osobně propagovat tuto naši společnou akci při osobních schůzkách se všemi dárci a na společenských akcích, kterých se zúčastní.

O naší organizaci

CENTRUM HÁJEK z.ú. poskytuje své služby od roku 2013 prostřednictvím registrovaných sociálních služeb:
• Denní stacionář
• Odlehčovací služby
• Sociální rehabilitace
• Aktivizační služby pro rodiny s dětmi
a
zdravotní služby prostřednictvím registrovaného nestátního zdravotnického zařízení (NZZ) handicapovaným dětem ve věku od 1 roku do 18-ti let s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy