Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pošlete EDitU do rodiny

Organizace
EDA cz, z.ú.

Autor
Michaela Němečková

DARUJTE

Kampaň bude šířena především prostřednictvím sociálních sítí organizace a dále pak také ve spolupráci se spřátelenými organizacemi mezi zaměstnance těchto organizací. Cílem kampaně je získat nové individuální dárce, kteří svým darem přispějí na jednu z dílčích činností organizace, resp. služeb rané péče.

Naše odkazy

O naší organizaci

EDA cz, z.ú. poskytuje již více než 27 let službu rané péče. Klientem je celá rodina, která pečuje o dítě se zrakovým či kombinovaným postižením od jeho narození do 7 let věku.

Působíme v Praze, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji a naše služby jsou poskytovány především v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe.

Provozujeme také jedinečnou celorepublikovou krizovou telefonickou a chatovou Linku EDA 800 40 50 60, která je určená rodinám dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úraze nebo s postižením.

Jsme držitelem značky SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace. Současně jsme získali ocenění Neziskovka roku 2015.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy