Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Postavme kontaktní místnost pro děti s autismem

Organizace
Občanské sdružení Logo, z.s.

Autor
Daniela Niebauerová

DARUJTE

Společnými silami chceme vybrat dostatek prostředků k přestavbě a novému zařízení naší kontaktní místnosti, kde se děti budou cítit příjemně, bezpečně a budou motivovány ke hře a učení a budou ho považovat za „ten skvělý pokojíček“ – místo kam se budou rády vracet.

Místo bude mít hned několik různých funkcí, kromě oblíbené herny to bude taky kancelář pro naše terénní poradkyně, setkávat se zde budou rodiče těchto dětí a nebo si sem přijdou pro radu či pomoc.
Pomozte nám zařídit kontaktní místnost snů.

Mockrát děkujeme za Vaši podporu

Tým OS Logo ❤

Naše odkazy

O naší organizaci

Již od roku 2002 pomáháme dětem, dospělým i seniorům znevýhodněným závažnými poruchami komunikace a hybnosti a jejich blízkým.
Dojíždíme do rodin dětí s autismem a jinými neurovývojovými poruchami, kde pomáháme dětem rozvíjet řeč v jejich přirozeném prostředí. Cílem je rozvoj jejich komunikačních dovedností či nastavení alternativní komunikace.
V rámci sociální rehabilitace pomáháme dospělým k dosažení samostatnosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem úkonů běžných pro samostatný život. Směřujeme k začlenění znevýhodněných osob v produktivním věku do společnosti a na trh práce. Výzvou jsou pro nás i klienti, kteří přišli o řeč po úrazu či cévní mozkové příhodě.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy