Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Potěšíme své blízké, neznámé i potřebné

Organizace
Základní škola Měcholupy

Autor
Mgr. Helena Gondeková

V úterý 27.11.2018 v průběhu vyučování si spolu se žáky vysvětlíme, co je dobrovolnictví, obecně prospěšná činnost, jaké může mít formy a jaké obecně prospěšné společnosti působí u nás či ve světě, na co se zaměřují. Zapojíme se v rámci projektu Fond Sidus, Život dětem, Tříkrálová sbírka. Žáci školní družiny v předvánočním čase navštíví babičky a dědečky v pečovatelském domě, kde si společně zazpívají vánoční koledy.

O naší organizaci

Naše škola je malá s prvním až devátým postupným ročníkem, do které docházejí nejen měcholupští žáci, ale i žáci z okolních vesnic. Patří tedy mezi školy spádové. Zapojujeme se do mnoha projektů celorepublikových, ale i mezinárodních. V těchto projektech často vynikáme a slavíme úspěchy. Pořádáme akce, výlety, dny pro žáky, vedení obce i širokou veřejnost. Díky prožitkovému učení si můžeme vše vyzkoušet a zažít. To je podpořeno aktivním přístupem pedagogů a širokou nabídkou různých kroužků a volnočasových aktivit. Prioritou školy jsou vzájemné vztahy, proto jsou žáci vedeni k vědomé odpovědnosti a důvěře, k toleranci a k reálnému sebehodnocení. U žáků je vzbuzován zájem o spoluvytváření prostředí, ve kterém se budou rádi učit. Ve škole budujeme bezpečné prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a přistupují k sobě jako k rovnoprávným partnerům, kde si všichni naslouchají. Mezi další pozitiva patří kvalitní materiální vybavení školy a v neposlední řadě i menší počet žáků ve třídě (minigolf, posilovna, botanická a bylinková zahrada, nízkoprahový klub, školní klub).

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy