Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Potřebujeme VODU, PITNOU VODU – pomozte nám!

Organizace
Magdaléna, o.p.s.

Autor
Petra Čermáková

DARUJTE

Kvalitní pitná voda pro všechny samozřejmostí? Pro Magdalénu aktuálně ne.

Po 23 letech našeho fungování potřebujeme zakoupit potřebné technologie na úpravu vody a generální opravu naší stařičké vodárny. Vodu čerpáme z vrtu a pravidelné rozbory vykazují nadlimitní obsah železa a manganu.
Pomozte nám k řešení, které zajistí, že naše voda bude dlouhodobě pitná.

Přispějte nám jakoukoli částku přes https://www.darujme.cz/projekt/1203007, kde současně uvádíme další informace o této sbírce. Nebo nás můžete finančně podpořit přímo na náš bankovní účet č. 388061319/0800 (variabilní symbol 9).

Za jakoukoliv darovanou částku či šíření informací o této sbírce mezi vaše známé a rodinu vám upřímně děkujeme. ❤️

O naší organizaci

Jsme česká obecně prospěšná organizace a pomáháme již 23 let. Desetitisíce dětí a mladých jsme připravili na vstup do života, tisícům klientů jsme pomohli na cestě ze závislostního chování. Jsme tu i nadále pro všechny, kteří naši pomoc potřebují.

S DĚTMI A PEDAGOGY
Na školách řešíme nejen téma závislostí, ale i třeba rozvíjení vztahů ve třídě, řešení konfliktů, jak na emoce, zdravé sebevědomí, hranice a pravidla nebo například kyberšikanu.

LÉČBA ZÁVISLOSTÍ
7 z 10 klientů naší pobytové léčby boj se závislostí vyhrává.
Absolventi naší léčby se vrací zpět do života, i na trh práce.
Pomáháme i ambulantně či v terénu, pomáháme dětem i dospělým, klientům i jejich rodinám a blízkým.
A nyní potřebujeme pomoci i my. Pomozte nám k řešení, které zajistí, že naše voda bude dlouhodobě pitná.

HISTORIE V KOSTCE
Magdalénu založilo město Mníšek pod Brdy společně s paní Marií Kaplanovou. Název je spjatý se svatou Máří Magdalénou, které je zasvěcen i mníšecký Barokní areál Skalka. Manželé Kaplanovi vychovali 10 dětí. Byli aktivními odpůrci předlistopadového režimu a kromě dalšího museli čelit těžké životní zkoušce v podobě drogové závislosti dvou jejich synů. V polovině 90. let nebyla v naší zemi ještě běžně dostupná zařízení, která by nabízela vhodný typ léčby závislostí. Proto se paní Kaplanová rozhodla angažovat právě v této oblasti, aby měli závislí lidé šanci vrátit se zpět do normálního, zdravého života.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy