Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Přání Ježíškovi

Organizace
Linka bezpečí, z.s.

Autor
Karina Holadová

DARUJTE

Linka bezpečí, největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a mladistvé, spouští spolu se sítí stanic Hitrádio kampaň Přání Ježíškovi. Cílem kampaně je upozornit na význam Linky bezpečí, na kterou se mohou děti obrátit nepřetržitě 24 hodin denně i o Vánocích a získat finanční prostředky k zajištění nonstop provozu.

Naše odkazy

O naší organizaci

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu na čísle 116 111 a to anonymně, nonstop a zdarma, dále na chatu a emailu.

Linka bezpečí rovněž provozuje Rodičovskou linku na čísle 606 021 021, emailu i chatu. Cílem sociální služby je umožnit rodičům, prarodičům, ostatním rodinným příslušníkům a pedagogům prostřednictvím krizové pomoci a základního sociálního poradenství řešit svoji nepříznivou situaci, která se týká dětí, a zároveň zůstat součástí přirozeného místního společenství a žít běžným způsobem. Služba Rodičovské linky zachovává a rozvíjí důstojný život uživatelů a je poskytována odborníky.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy