Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pravidelná podpora A DOMA

Organizace
A DOMA z.s.

DARUJTE

Na Giving Tuesday, ostatně jako každý den v roce, budeme poskytovat osobní asistenci seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Ročně poskytneme až 32000h asistence. Asistence je 24/7.

Během poskytování asistence používáme respirátory FFP2, a náklady na tyto pomůcky se neustále navyšují.
Staňte se pravidelným dárcem, a pomůžete nám zvládat tuto situaci.

Společně zvládneme stáří s nadhledem.

Naše odkazy

O naší organizaci

Cílová skupina: senioři, lidi se zdravotním postižením a lidi s chronickým duševním onemocněním (především s demencí) od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Poslání: Stáváme se rodinným přítelem, který rozumí potřebám seniorů. Umíme jim pružně a rychle poskytnout profesionální domácí péči.
Ročně poskytneme až 32000h asistence. Asistence je 24/7.
Od roku 2015 realizujeme projekty pro rodinné pečující, kde rodinný průvodce a multidisciplinární tým uskutečňují návštěvy pečujících v domácím prostředí a zde identifikuje nepříznivou sociální situaci.
Projekt Dva životy-Praha řeší problémy spojené s poskytováním domácí péče a o blízké, kdy v mnoha případech rodinní pečující zastávají několik životních rolí současně.
Nová organizace a vedení asistence je projekt, který se věnuje vzdělávání zaměstnanců organizace, zejména na vzdělávání osobních asistentů a sociálního pracovníka
Provozujeme komunitní centrum Znovu do života spolu a projekt Firma vstřícná seniorům, který mapuje, jak se zaměstnavatele staví k seniorské populaci ve svých organizacích.
Na chodu organizace se podílí 99 zaměstnanců (různé druhy úvazků a smluv).

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy