Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Předplatné terapie pro osoby po poranění mozku!

Organizace
CEREBRUM, z.s.

Autor
Tereza Pěchočová

DARUJTE

Pomozte nám v době koronaviru! V mnoha rodinách pečujících o osoby se získaným poškozením mozku došlo v důsledku výjimečného stavu k výpadku finančních příjmů a nebudou si tedy moci dovolit terapii. Navíc jsou to často právě naši klienti, kdo spadá do rizikové skupiny při onemocnění COVID-19 a naše terapeutky a terapeuti k nim tak nemohou momentálně docházet. Až se situace uklidní, bude to znamenat mnoho promarněného času a velký krok zpět na cestě k lepšímu životu. Aby mohli pokračovat, bude potřeba velkého úsilí i častějších návštěv. A zde přicházíte na řadu vy! Váš příspěvek se stává poukazem na terapeutickou pomoc, který pomůže člověku se získaným poškozením mozku k lepšímu a samostatnějšímu životu.

O naší organizaci

CEREBRUM – SDRUŽENÍ OSOB SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU A JEJICH RODIN, Z.S.
Našim posláním jako pacientské organizace je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat osoby, které utrpěly traumatické či jiné poškození mozku, jejich rodinné příslušníky a pečující.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy