Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Překonejme rekord v počtu prodaných SMYSLů!

Organizace
Green Doors

Autor
Františka Dynková

DARUJTE

Naše organizace Green Doors pomáhá lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Jednou z našich aktivit je i prodej tzv. SMYSLů. Stačí navštívit jednu z vybraných kaváren a ke kávě, čaji či jiné pochutině si za 15 Kč objednat SMYSL. Celá částka jde přímo na podporu lidí s duševním onemocněním, kteří jsou v tréninku pracovních dovedností. SMYSL si lze zakoupit ve všech podnicích Green Doors (to je Café Na půl cesty, Mlsná Kavka a V. kolona) a dále ve spřátelených podnicích (Antonínovo pekařství, Pisco café a Café Jericho).
Rozhodli jsme se zkusit překonat rekord v počtu prodaných SMYSLů za jeden den. K tomuto kroku nás inspiroval Martin, který tradiční zapíjení narození prvorozené dcery Viktorky oslavil velmi netradičním způsobem. Martin si na oslavě koupil 100 Smyslů.

O naší organizaci

Green Doors je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž. Snažíme se co nejvíce propojovat sociální služby s životem v komunitě. Vycházíme z myšlenky, že obeznámenost veřejnosti s problematikou duševního zdraví usnadňuje lidem s duševním onemocněním jejich zařazení do běžného zaměstnání či do školy. Provozujeme tři podniky (Café Na půl cesty, V. kolona, Mlsná Kavka), ve kterých je služba pro širokou veřejnost propojena s rehabilitací. Také pořádáme kulturní a osvětové akce.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy