Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Připojte se k nám, aneb Vstupte do kláštera!

Organizace
Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s.

Autor
Andrea Zálišová

DARUJTE

Chceme dál šířit dobro, aby se každý ohlédl kolem sebe a pomohl druhým, nebo přispěl na dobrou věc. Zároveň chceme vyjádřit vděčnost všem, kteří podporují Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. Aktivně se zapojíme do kampaně Giving Tuesday s projektem „Vstupte do kláštera“.

Chceme oslovit naše příznivce, když vstoupíte pomyslně do kláštera a stanete se klášterníkem – našim dárce, pomáháte rozvíjet tlukoucí srdce regionu s téměř 800ti letou historií. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov je místem inspirace a setkávání.

Na sociálních sítích (facebook a Instagram) budeme sdílet informace o kampani (#GT).

Naše odkazy

O naší organizaci

Jsme mladou institucí, která si jako jednu z hodnot vybrala tvořivost. Chceme vyzývat k tvůrčí činnosti a získávání nových podnětů, které obohacují duševní život. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov považuje za důležité environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k přírodě, k sobě samým a ostatním lidem. Nabízíme rozmanité výukové programy pro děti a mládež ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrosti. Celoročně pořádáme pestrou mozaiku kulturního programu – multižánrové koncerty, divadelní představení, výstavy v Galerii Dům, vědecké přednášky, festival Za poklady Broumovska, konferenci Broumovské diskuse, klavírní soutěž Broumovskou klávesu a další zajímavé projekty. Rozvíjíme klášter Broumov jako národní kulturní památku a evropské centrum kultury a vzdělanosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy