Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Připojujeme děti do distanční výuky

Organizace
Nadace O2

Autor
Ivona Agarwal

V Nadaci O2 slavíme Giving Tuesday se zaměstnanci O2. Více než polovina z nich se vzdala svých nároků na vánoční dárek a prostředky darovala nadaci. Nadace tuto částku zdvojnásobila a s částkou téměř 800 tis Kč pomáhá v rámci svého projektu O2 Chytrá škola zajistit mobilní a pevný internet až 1 500 dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, který jim umožní připojení se k distanční výuce nebo i zůstat ve spojení s kamarády po škole.

O2 Chytrá škola usiluje o systémovou změnu v digitalizaci školství, snažíme se, aby moderní technologie byly přirozenou součástí školní výuky a aby všichni žáci měli možnost připojit se do hodin, když zrovna nemohou být ve škole. Tedy nejen v období lock downů, ale třeba i ve chvíli, kdy se kvůli lehké zdravotní indispozici nemohou účastnit prezenční výuky.

Oslovili jsme organizace Česko.Digital, Člověk v tísni, Eduzměna a Women for Women, které mají dlouhodobou zkušenost s adresnou pomocí znevýhodněným rodinám. Díky štědrosti zaměstnanců O2 tak mohou pomáhat a zároveň zajistit potřebný dopad.

O naší organizaci

Nadace O2 již 18 let přispívá k rozvoji vzdělanosti na všech úrovních a podporuje rozvoj a ochranu prostředí a komunit, ve kterých žijeme.
Komunikační technologie přinášíme opravdu každému – tedy i lidem, pro které by jinak třeba byly nedostupné.

Náš hlavní projekt O2 Chytrá škola pomáhá pedagogům, rodičům a dětem se lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa.

Pomáháme, vzděláváme, spojujeme.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy