Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Přispějte ať zdvihneme Sluchátko více seniorům

Organizace
Terapeutická linka Sluchátko z.ú.

Autor
Marie Malinová

DARUJTE

Budeme dělat to, co děláme každý jiný den. Na telefonním čísle 212 812 540 zvedneme sluchátko tomu kdo zavolá, protože nechce na svoje trápení být sám.

Jeden z nás psychoterapeutů se pak bude klientovi na lince zdarma a anonymně věnovat až padesát minut. Můžou si takhle spolu promluvit ještě třikrát. Na závěr také terapeut může pomoci vyhledat klientovi vhodného terapeuta nebo jiný druh terapeutické péče v rámci jeho možností a dosahu. Náš klient zůstává v anonymitě, pro nás však jeho příběh anonymní není.

V současnosti aktivně nabízíme služby Sluchátka domovům pro seniory. Každý váš příspěvek na provoz linky dá nám možnost rozšířit její současnou kapacitu. Přispějete tak pozitivním střípkem do příběhu konkrétního klienta, který si s pocitem samoty z izolace o pomoc zavolá.

O naší organizaci

Jsme zatím plně dobrovolnická nezisková organizace s celorepublikovou působností. Poskytujeme zdarma odbornou pomoc po telefonu každému, kdo zavolá. Naši psychoterapeuti splňují odborná kritéria profesních organizací Česká asociace pro psychoterapii, ČPtS ČLS JEP a SOFT. Zavolat nám můžete na telefonní číslo 212 812 540, aktuální provozní dobu najdete na https://www.terapeutickalinka.cz/.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy