Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Propagace tří neziskovek na školách | ÁMOS VISION

Organizace
inpublic group s.r.o.

Autor
Anna Havelková

Naše aktivita v rámci #GivingTuesdayCZ spočívá v tom, že zdarma poskytneme mediální prostor na komunikační kampaň ve školním vysílání sítě ÁMOS VISION (http://www.amosvision.cz/). Oslovíme tak děti a mládež na základních a středních školách. Díky této kampani neziskové organizace a její prospěšné aktivity zviditelníme. Kampaně budou určeny celkem pro tři neziskové organizace. Hodnota jedné kampaně je cca 25 tis. Kč. Jedná se o podporu organizacím, které realizují své aktivity pro děti a mládež, případně pro rodiny v rámci ČR. Stačí, aby nám neziskové organizace na email: office@inpublic.cz poslaly "svůj příběh". Čemu se věnují, proč a jaký to má dopad na děti, mládež, rodiny, region, atd. My ze zaslaných příběhů vybereme tři a tyto organizace podpoříme. Příklad jedné kampaně: - Nezisková organizace se zaměřením např. na ekologickou výchovu. - Mediální prostor v délce 2 týdnů ve vysílání ÁMOS VISION. - Spot o délce 20s. - Termín vysílání volitelný - leden až březen 2019

O naší organizaci

Ámos je multifunkční dotykový panel, přehrávající osvětová a vzdělávací videa, která jsou vytvářena ve spolupráci s odbornými garanty. Zároveň Ámos slouží jako interaktivní dotyková nástěnka. Škola tak může jednoduchým způsobem komunikovat rozvrhy, suplování, jídelníčky, nebo třeba fotografie ze školních akcí a další aktivity. To vše jednoduše a na jednom centrálním místě. Další funkce, jako jsou jízdní řády, tipy na vzdělávací aktivity či mapa školy, ocení nejenom žáci a učitelé, ale také návštěvníci školy. Ámos informuje, pomáhá, inspiruje žáky a zároveň usnadňuje práci zaměstnancům školy.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy