Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Protikorupční akademie NFPK

Organizace
Nadační fond proti korupci

Autor
Linda Majerová

DARUJTE
V rámci projektu Giving Tuesday bude Nadační fond proti korupci získávat prostředky na uspořádíní Protikorupčních akademií v regionech po celé České republice. Výtěžek z kampaně bude následně znásoben a to až do částky 200 000 Kč panem Liborem Winklerem, řídícím partnerem skupiny RSJ.

O naší organizaci

Základní vizí NFPK je stav, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat. Stav, kdy korupce nebude standardem, ale naopak opovrženíhodnou výjimkou, a kdy budou mít takovýto pohled na věc nejen orgány výkonné či soudní moci, ale i občané.
NFPK podporuje občany, kteří se odmítají s korupcí smířit. Lidi s étosem, lidi schopné protestu proti korupčním praktikám. Formou takové podpory jsou finanční odměny whistleblowerům, tedy těm odvážným, kteří i s vědomím osobních rizik nenechali přistižené zloděje vesele krást. Bude-li takovýchto charakterních a rozhodných lidí přibývat, korupčníky to velmi oslabí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy