Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Psychická podpora obětem živelních katastrof

Organizace
Terapeutická linka Sluchátko z.ú.

Autor
Marie Malinová

DARUJTE

Budeme jako každý pracovní den zdvihat hovory na lince 212 812 540 a vyslechneme
každého, kdo zavolá se svým duševním trápením.

Lidé, kteří byli letos zasaženi živelnou pohromou, jsou na svoje trápení čím dál více sami. Pomalu přicházejí o podporu a větší zájem širší veřejnosti. Na Sluchátku jim stále nabízíme psychickou pomoc – 6 hovorů s psychoterapeutem zdarma.

Časy hovorů si klient domluví přímo se svým terapeutem nebo může na linku zavolat
podle potřeby kdykoliv v provozní době (provozní dobu najdete na www.linkasluchatko.cz).

Nabídka platí i pro dobrovolníky a pracovníky první linie z postižených oblastí.

Naše odkazy

O naší organizaci

TLS byla oficiálně založena 15. října 2020, nyní má 30 psychoterapeutů na lince, 10 supervizorů a 7 členů projektového týmu, většina pracuje dobrovolnicky.
Nejsme linka krizová, ale psychoterapeutická. Mnozí klienti se na nás obracejí o pomoc právě na doporučení krizových linek. Naším cílem není jednorázová, ale dlouhodobá pomoc. Klientům nabízíme konzultaci v rozsahu až tří telefonátů po 50 minutách a v případě zájmu jim pomůžeme s výběrem dlouhodobé a jim dostupné psychoterapie. Doporučujeme odborníky, kteří splňují kvalifikační kritéria profesních organizací (ČPtS, SOFT), především využíváme databázi psychoterapeutů České asociace pro psychoterapii.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy