Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Půjčovná pomůcek pro CPR

Organizace
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Autor
Veronika Králová

DARUJTE

Pomozte nám prosím rozšířit Půjčovnu pomůcek Centra pro rodinu a sociální péči z. s. o kolečkový schodolez, který bude sloužit zejména lidem pečujícím o osobu s pohybovým postižením nebo omezením. V současné době má Půjčovna pomůcek k dispozici tři pásové schodolezy, které nejsou schopny vyjet točité schody. Setkáváme se s poptávkou o kolečkový schodolez právě kvůli této potřebě. Bohužel v současné době musíme zájemce odmítat a to nás velmi mrzí. Kolečkový schodolez má také další výhodu – je mnohem skladnější než schodolez pásový. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

O naší organizaci

Centrum pro rodinu a sociální péči se věnuje manželské, rodinné a sociální problematice prostřednictvím činnosti dvou středisek: Střediska RODINA a Střediska VÝZVA.

Střediska RODINA nabízí programy na podporu fungování vztahů, rodiny a manželství a pomáhá lidem
v obtížných životních situacích. Dále poskytujeme podporu a doprovázení pro náhradní rodiče, pěstouny a děti
v pěstounské péči a nabízíme programy pro seniory.

Středisko VÝZVA nabízí 4 sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením
a jejich pečující rodiny: odborné poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, sociálně aktivizační službu BRÁNA, osobní asistenci OASA, odlehčovací službu RESPIT a 2 aktivity : rehabilitační asistenci a půjčovnu pomůcek.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy