Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Rehabilitace pro Jáchyma

Organizace
Ipsos

Autor
Markéta Kneblíková

Ipsos se i letos zapojuje do výzvy Giving Tuesday. Plánujeme podpořit syna našeho skvělého kolegy - těžce postiženého Jáchyma. Rádi bychom mu alespoň částečně přispěli na měsíční pobyt na rehabilitační klinice Axon (www.neuroaxon.cz), který není hrazen ze zdravotního pojištění. Do výzvy se stejně jako loni zapojují naši kolegové z Ipsosu. Věříme, že se nám podaří významnou částkou přispět na Jáchymkovu rehabilitaci, díky níž zvládá dělat velké pokroky.

O naší organizaci

Ipsos je největší výzkumná technologická firma v ČR se silným mezinárodním zázemím (globální zastoupení Ipsos v 89 zemích světa).
Přístup Ipsosu ke společenské odpovědnosti firem (CSR) vždy zahrnoval tři zásadní prvky – sociální, společenský a environmentální. V rámci spolupráce s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a Asociací společenské odpovědnosti usilujeme o to, aby se udržitelnost a společenská odpovědnost firem stala běžnou součástí fungování firem i české společnosti. Jsme signatáři principů UN Global Compact a členem Národní sítě Global Compact Česká republika. Všestranně podporujeme neziskový sektor. Finančně i profesionálně podporujeme neziskové organizace a nadace. Realizovali jsme např. výzkumné projekty pro Linku bezpečí, pro Ranou péči EDA, pro DEBRA ČR, pro organizaci Junák – český skaut aj. Odměny za vyplnění dotazníků u vybraných výzkumů u nás mohou respondenti věnovat na účet neziskovým organizacím.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy