Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Rekonstrukce státu

Organizace
Rekonstrukce státu

Autor
Kristýna Menclová

DARUJTE
Nejen dnes, ale i každý následující den budeme pečovat o stát a snažit se udržet v naší zemi základní demokratické principy, což bude v dalším volebním období velmi důležité. Jedině s Vámi můžeme udržet pojistky demokracie v chodu.

O naší organizaci

Prosazujeme zákony, které omezí zneužívání moci a plýtvání veřejnými penězi.

Rekonstrukce státu je společný projekt desítek expertů, nevládních organizací a aktivních občanů a desetitisíců dalších příznivců. Ti se spojili, aby prosadili v uplynulém volebním období 9 zákonů, které měli posílit transparentnost a omezit klientelismus a korupci v České republice. 5 z těchto zákonů se nám podařilo prosadit a tento úspěšný projekt bude pokračovat.

Stavět budeme na třech pilířích. 1) Hlídání přijatých zákonů, 2) Prosazování nových témat, kdy pro nejbližší období byla vybrána transparentnost firem, veřejné zakázky malého rozsahu, svobodný přístup k informacím, rozšíření působnosti NKÚ, nezávislé státní zastupitelství a 3) Pojistky demokracie neboli principy odpovědné demokratické vlády.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy