Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Rodina je VÝZVA

Organizace
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

Autor
Helena Lankočí

DARUJTE

Sociální izolace, zvýšené napětí, pocity nepochopení, nesouladu ve vztahu, trápení s dětmi, zvládání pracovní zátěže, stres… to zná každý z nás. Mít spokojenou a fungující rodinu je výzva. Že to není samozřejmost, si uvědomujeme i my a proto je podpora rodin posláním naší organizace!

 

Proto nabízíme kurzy, přednášky a další vzdělávací aktivity pro stabilitu rodin i jejich jednotlivých členů. Pokud už k nestabilitě dojde, lidé mohou využít odborné poradenství v oblasti vztahů osobních, partnerských, rodinných, společenských a v oblasti výchovy. V případě potřeby jsme připraveni poskytnout také mediace pro páry nebo rodinné konzultace zaměřené na páry nebo jednotlivce. Věnujeme se také pěstounským rodinám i seniorům.

 

Měsíční náklady nezbytné k naplňování tohoto poslání jsou bezmála 275 000 Kč. Měsíčně máme pokryto 210 000 Kč, ale každý měsíc nám k realizaci těchto důležitých činností chybí 65 000 Kč.

O naší organizaci

Posláním Centra pro rodinu a sociální péči z. s. je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Podpora se uskutečňuje prostřednictvím Středisek RODINA a VÝZVA.

 

Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu na manželství, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích.

 

Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy