Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Rozjasněme životy dětem a jejich blízkým

Organizace
Letní dům, z.ú.

Autor
Lukáš Šulc

DARUJTE

V Letním domě pomáháme dětem z dětských domovů, pěstounských rodin a rodin v obtížné sociální situací.
V rámci Giving Tuesday můžete dětem pomoci i Vy!
Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na rozvojové programy pro děti z dětských domovů, případně na podporu rodin, které se ocitly v tíživé situaci vzhledem k aktuální pandemii Covid-19.

Pomoci můžete prostřednictvím finančního daru, objednáním PF pro Vaši firmu nebo zakoupením obrázků, které malovaly děti.

O naší organizaci

Letní dům je neziskovou organizací, která od roku 1997 pomáhá dětem a mladým lidem ze spolupracujících dětských domovů.
Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu.
Působíme na děti a mladé lidi vyrůstající v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí tak, abychom posílili jejich schopnost sociálního začleňování a připravenost k zvládání samostatného života, zejména prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační a informační činnosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy