Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Rozsviťme hvězdu pro Hospic sv. Štěpána 2018

Organizace
Hospic sv. Štěpána

Autor
Zuzana Legnerová

DARUJTE
Vyfotíme se zaměstnanci hospice a poděkujeme našim dárcům a příznivcům na facebooku a vyzveme je a další veřejnost k darování do naší Vánoční sbírky - Rozsviťme hvězdu pro hospic 2018, která je určena na podporu hospice, uspořádáme 1 denní Pop-up shop našeho benefičního obchodu.

O naší organizaci

Hospic sv. Štěpána pečuje o nevyléčitelně nemocné v závěru jejich života. Poskytujeme lůžkovou péči i mobilní hospic.
Hospic chce být v těchto chvílích nemocnému i jeho rodině nablízku a pomáhat zvládat všechno těžké.
Garantujeme nemocnému a jeho blízkým, že nebudou na tuto situaci sami, nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi a za všech okolností bude zachovávána jejich lidská důstojnost a jedinečnost.

Jsme nestátní zdravotnická organizace, naše činnost je z velké části závislá na dobré vůli našich podporovatelů, na darech jednotlivců i firem. Jen část péče hradí zdravotní pojišťovny. Náš hospic pečuje o pacienty ze širokého okolí – z Litoměřicka, Ústecka, Děčínska, Českolipska, Slánska a Roudnicka, pečujeme i o pacienty z hlavního města Prahy.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy