Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Rozsviťme hvězdu pro Hospic sv. Štěpána 2019

Organizace
Hospic sv. Štěpána

Autor
Zuzana Legnerová

DARUJTE

Chceme propojit všechny, kdo fandí našemu Hospici sv Štěpána v Litoměřicích a chtějí ho podpořit, spouštíme sbírkovou on-line kampaň Rozsviťme hvězdu pro hospic 2019. Podte se přidat a darujte na www.hvezda.prohospic.cz
Týden předem 27. 11. a 28.11. pořádáme v liotměřicích v ulici 5. května POP-up shop – pro všechny, kdo chtějí svými nákupy pomáhat a kdo rádi recyklují všechny možné věci a věcičky.

O naší organizaci

Závěr života je těžkým ale i důležitým obdobím. Důležitým pro ty, kdo odcházejí i pro ty, kteří zůstávají. A my v hospici věříme, že může být i krásným. Vždyť tak jako zapadající slunce vykresluje v krajině ty nejkrásnější kontury, může i podvečer života vrhnout nové světlo na prožitý život.

Hospic chce být v těchto chvílích nemocnému i jeho rodině nablízku a pomáhat zvládat všechno těžké.
Garantujeme nemocnému a jeho blízkým, že: nebudou na tuto situaci sami
nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi
za všech okolností bude zachovávána jejich lidská důstojnost a jedinečnost

Jsme nezisková organizace. Naše činnost se neobejde bez podpory mnoha dárců. Hospicová péče toiž není stále plně financována z veřejných zdrojů. Děkujeme za jakoukoliv podporu.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy