Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Rozsviťme hvězdu pro Hospic sv. Štěpána 2021

Organizace
Hospic sv. Štěpána, z.s. Litoměřice

Autor
Zuzana Legnerová

DARUJTE

Rozsvítíme hvězdy pro pacienty našeho hospice!

Přinesme světlo tam, kde se vkrádá tma.

Darujte na HVEZDA.PROHOSPIC.CZ

O naší organizaci

Péče o pacienty v závěru života je podstatou hospicové péče.

Hospic sv. Štěpána z.s. je neziskový poskytovatel zdravotních a sociálních služeb, který poskytuje tyto služby od r. 2001.

Komplexní paliativní léčba a péče. Jedná se o péči zaměřenou na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc.

Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci v našem lůžkovém zařízení. Za tímto účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. Tato péče je zaměřena i na rodiny našich pacientů.

V lednu 2014 byl zahájen projekt domácí hospicové péče, kterou poskytujeme do vzdálenosti do 30 km od Litoměřic.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy