Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Sbírka oblečení a doplňků, domácích a sportovních potřeb

Organizace
Státní pozemkový úřad

Autor
Oddělení komunikace a marketingu

Zaměstnanci ústředí a všech regionálních pracovišť uspořádají během listopadu sbírku oblečení, doplňků, hraček, nádobí, bižuterie, funkční elektroniky, sportovních potřeb a všeho dalšího, co už v domácnosti nepotřebují, ale věří, že ještě může posloužit jiným. Sebrané věci pak na Giving Tuesday 28. listopadu předáme obecně prospěšné společnosti MOMENT, o. p. s., která provozuje charitativní obchody.

O naší organizaci

Státní pozemkový úřad je úřad s celostátní působností. Vedle ústředí sídlícího v Praze na Žižkově má 13 krajských pracovišť a 63 regionálních poboček.
Jednou z hlavních činností Státního pozemkového úřadu je řízení o pozemkových úpravách, které jsou důležitým nástrojem pro zmírňování negativních dopadů klimatických změn, zejména povodní a sucha. Podílí se na rozvoji systému pro sledování sucha, spravuje státní zemědělské nemovitosti a stavby využívané k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. Státní pozemkový úřad se také zabývá bonitací půd a pedologickým průzkumem.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy