Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Sbírka oděvů pro Jako doma – Homelike o.p.s.

Organizace
Státní zemědělský intervenční fond

Autor
Naděžda Urbanová

Na podzim 2019 jsme uspořádali sbírku zimního oblečení, hygienických potřeb a trvanlivých potravin pro ženy bez domova, o které se stará organizace Jako doma – Homelike o.p.s..

Naše odkazy

O naší organizaci

SZIF se podílí na formování a propagaci Společné zemědělské politiky EU v národních podmínkách. Současně jsme zprostředkovatelem související finanční podpory do oblasti zemědělství, a to jak ze zdrojů EU, tak národních.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy