Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Sbírka potravin online

Organizace
Česká federace potravinových bank, z.s.

Autor
Rostislav Ráček

DARUJTE

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. V současnosti je sbírka důležitější než kdy dříve, protože mnozí lidé přišli o práci a jiné možnosti přivýdělku z důvodu pandemie. Sbírka potravin je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti.

 

Online Sbírka potravin je zde pro lidi, kteří v sobotu 20. 11. Sbírku v kamenných obchodech nestihli, a tak mohou nakoupit a darovat přes on-line obchody iTesco, Rohlik.cz a Košík.cz. Nakupovat a darovat online ve prospěch Sbírky potravin lze od 16.11. do 30.11.

O naší organizaci

Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací všech 15 potravinových bank v České republice. Zastupuje je na národní i nadnárodní úrovni a provozuje centrální sklad. Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají k lidem v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova.

Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Většina potravin je určena k rychlé spotřebě, má uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozený obal nebo špatné označení. Tím, že je zachráníme, neskončí na skládce nebo ve spalovně.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy