Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Sbírka pro Liama na elektrický zvedák

Organizace
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Autor
Monika Granja

DARUJTE

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se rozhodl v rámci celosvětového svátku dárcovství Giving Tuesday otevřít dobročinnou sbírku, která pomůže rodině Liama z Liberce získat prostředky na potřebný vertikalizátor. Cena za pořízení elektrického zvedacího zařízení činí 88 732 korun. Patronkou sbírky je letošní držitelka Ceny Olgy Havlové Tereza Nagyová, která skrze projekt NEJSEMTABU šíří osvětu o životě se stomií.

Liam pochází z Liberce a je mu 13 let. Do 4 roků byl zcela zdravý chlapec. V lednu 2010 onemocněl lymfatickou leukémií, tedy akutním nádorovým onemocněním krvetvorby. V dubnu 2010 došlo při léčbě ke vdechnutí tablety a k přidušení. Probudil se po týdnu, s handicapem, zcela odkázaný na pomoc svých blízkých. Maminka Kateřina pečuje o Liama a jeho 10letého bratra zcela sama. Kvůli nemoci musela rodina navíc provést úpravy domu, tak aby vyhovoval bezbariérovému využití pro pohyb s vozíkem. Se svými přáteli rodina dokonce založila na pomoc pro Liama iniciativu na Facebooku s názvem Chuť žít a bojovat.

Liamovo onemocnění vyžaduje neustálou péči, zdravotnické pomůcky a pohybová terapie jsou drahé a rodina si vše hradí ze svého rozpočtu. Liamova rodina obtížně hledá každou korunu. Chce zabezpečit vše, co Liam potřebuje. Chlapec je krmen speciální sondou přímo do žaludku, potřebuje 24hodinovou péči. I přesto maminka pracuje jako zdravotní sestra v Krajské nemocnici Liberec, díky směnnému provozu je schopná vydělat peníze na provoz domácnosti. Ale ani tak to na všechno, co Liam potřebuje nebo co by mu ještě více zlepšilo kvalitu života, nestačí. V současné době naléhavě potřebuje vertikalizátor, jelikož jak Liam roste a sílí, stává se péče o něj obtížnější, a přístroj by rodině velmi pomohl.

Více informací zde: https://www.darujme.cz/projekt/1202505.

Naše odkazy

O naší organizaci

Výbor dobré vůle založila Olga Havlová, první manželka prezidenta České republiky, počátkem roku 1990 v návaznosti na tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. VDV podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Svým posláním zároveň hájí nadace lidská práva a sociální spravedlnost.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy