Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Sbírka pro Matěje

Organizace
Gymnázium J. K. Tyla

Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové každoročně pořádá projekt s názvem Dobrotyl. V duchu tohoto projektu se upořádá během školního roku několik akcí za účelem vybrat co nejvíce peněz pro ty, kteří to potřebují. Minulý rok byl uspořádán například dobročinný koncert. Každý rok v den Giving Tuesday studenti napečou dobroty, které se prodávají ve stánku, zahraje školní orchestr a zúčastní i několik hudebních kapel. Veškeré vybrané peníze jsou následně věnovány dítěti, kterému se škola rozhodla finančně pomoct. Tento rok, jsme se rozhodli pomoct Matějovi, který kvůli nehodě skočil neschopný samostatného života. Bohužel se však žádná z těchto akcí uspořádat nemůže a my jsme tak přišli o možnosti peníze vybrat. Rozhodli jsme se tedy sbírku uspořádat virtuálně. Celý tým podílející se tento rok na pomoci jeho rodině bude i za sebemenší pomoc vděčný.

Přispívat můžete na: 5763624359/0800 

Naše odkazy

O naší organizaci

Jsme všeobecně vzdělávací školou, čtyřletým gymnáziem. Ačkoliv je našemu gymnáziu jen o několik let méně než Karlově univerzitě, připravujeme své žáky na přítomnost a budoucnost, realitu života ve 21. století. Naše filosofie spočívá v tom, že vedeme své žáky k odpovědnosti za jejich vzdělávání, snažíme se naučit je studovat, ve svobodě se rozhodovat, kriticky přemýšlet a cílevědomě pracovat. Tomu přizpůsobujeme i náš přístup k výuce – chceme více konstruktivní než instruktivní formu vyučování, nespokojíme se s „bezduchou nalejvárnou“. Každému poskytneme ze vzdělání všeobecný základ, a následně pořádnou dávku dovedností a znalostí ze zaměření, jaké si zvolí: přírodovědné, nebo společenskovědní. Užíváme špičkově vybavenou, vzácnou a nadčasovou budovu architekta Josefa Gočára.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy