Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Sbírka pro osoby ohrožené domácím násilím

Organizace
Soroptimist klub Praha

Autor
Alice Červená

DARUJTE

Přijďte 22. 11. v 18:00 na „Skleničku s Ivou Janžurovou“ a podpořte osoby ohrožené domácím násilím. Vstupné (200 Kč/os) a příležitostné dary při akci budou věnovány občanskému sdružení Acorus, které poskytuje komplexní odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím.

Akci pořádá Soroptimist klub Praha, který podporuje občanské sdružení ACORUS již řadu let materiálně i finančně, sbírka pro ACORUS je pořádána pravidelně každý rok při přátelském setkání nad skleničkou vína s populárními osobnostmi kulturního a společenského života. Pomocí sbírky pomáháme zajistit:
a) pomoc ženám s dětmi, které přišly do azylového domu bez jakéhokoliv základního vybavení,
b) pomoc ženám a dětem, které již mohou azylový dům opustit a začít nový život,
c) příležitostnou pomoc v případě nouze.

O naší organizaci

SOROPTIMIST KLUB PRAHA
Je součást mezinárodní organizace SOROPTIMIST INTERNATIONAL. Název „SOROPTIMIST“ vznikl spojením latinského „sorores optimae“ – přeloženo „nejlepší sestry“. Členky chápou toto pojmenování jako výzvu k osobnímu úsilí o neustálé zdokonalování svých profesních znalostí a vědomostí a také jako svůj závazek v rámci mezilidských vztahů.
SOROPTIMIST INTERNATIONAL je celosvětová nezisková, apolitická, nevládní organizace žen, jejímž hlavním cílem je pomáhat a zvyšovat úroveň žen v profesním a soukromém životě, realizovat a podporovat mírové, humanitní a charitativní projekty na celém světe. První soroptimistický klub byl založen v r. 1921 v kalifornském Oaklandu, USA. V Evropě vznikl v r. 1924.
SOROPTIMIST INTERNATIONAL má v současné době 112 000 členek ve více než 3 000 klubech ve 126 zemích světa a má své zástupkyně v organizacích: OSN, EU, Rada Evropy, OSCE, EWL, WHO.
SOROPTIMIST KLUB PRAHA byl založen v r. 1995, jako druhý SI klub v České republice klubem Bordeaux z Francie. Klub má v současné době 19 aktivních členek. Veškerá činnost klubu je financována z vlastních příspěvků a klubové činnosti členek. Všechny sponzorské dary jsou předávány v plné výši vybraných prostředků, samotná činnost klubu je plně hrazena z členských příspěvků. V průběhu i po dokončení projektů je kontrolováno účelné využití vložených prostředků.
SOROPTIMIST KLUB PRAHA
• má intenzívní styky s kluby v Čechách, na Slovensku, v Itálii, Velké Británii a v Německu,
• spolupracuje s Českou ženskou lobby a tím i s EWL (European Women Lobby).
Klub napomáhá prosazovat lidská práva a odpovídající postavení žen ve společnosti prostřednictvím různých projektů v následujících oblastech:
• ekonomický a sociální rozvoj,
• výchova a vzdělání,
• lidská práva/postavení žen,
• zdraví,
• mezinárodní dobrá vůle a porozumění.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy