Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Šíření prevence v boji proti AIDS na sociální síti

Organizace
Red Ribbon, z.s.

Autor
Petr Sobek

DARUJTE
V rámci GivingTuesday bude náš spolek šířit prevenci v boji proti AIDS a informovat širokou veřejnost o možnosti testování na HIV infekci, způsobu přenosu, co je HIV a co je AIDS, jak prokázat vir HIV a to telefonickými nebo i osobními konzultacemi nebo konzultacemi na sociální síti Facebook. Budeme se zaměřovat především na MSM komunitu (Muže mající sex s muži), která je nejvíce ohrožena. Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech: Miroslav Hlavatý 737358551, Petr Sobek 775905994

O naší organizaci

Účelem spolku je vyvíjet a podporovat aktivity v oblasti prevence a boje proti AIDS, přímá pomoc lidem infikovaným HIV a zlepšování postavení HIV pozitivních osob

Činnost spolku

1. Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, které představují účel spolku.

2. Formami hlavní činnosti spolku je poskytování informací o dané problematice a obecně prospěšné činnosti v oblasti prevence a boje proti AIDS, jakož i v oblasti zlepšování postavení HIV pozitivních osob, zejména pak:

a) osvětová činnost – vydávání preventivních materiálů, besedy;

b) kooperace s jinými subjekty;

c) aktivní účast na veřejných diskusích k problematice HIV/AIDS;

d) soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně;

e) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu účelem spolku;

f) pořádání veřejných sbírek.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy