Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Skauting v regionech

Organizace
Skautská nadace Jaroslava Foglara

Autor
Ivo Brzobohatý

DARUJTE

Česká společnost je rozdělená. Rozevírají se pomyslné nůžky mezi velkými centry a okrajovými regiony. Platí to i o skautingu. Ve vysokoškolských městech se skautuje snadněji.
V regionech postižených v minulém století přesuny obyvatel, těžbou, průmyslem nebo jen vzdáleností do většího centra představuje skauting ostrůvky pozitivní deviace.
Základním předpokladem fungován skautských oddílů je vlastní klubovna. Podpořte, prosím, skautské klubovny tam, kde je to nejvíce potřeba. Podpora spolkové činnosti v těchto regionech má dycky smysl a vlastní klubovna je jistota na pořád. Podpořte klubovnu vybranou na www.podporit.jdem.cz

Naše odkazy

O naší organizaci

Skautská nadace JF spravuje podporuje výchovu dětí a mládeže v duchu skautských ideálů, pečuje o odkaz Jaroslava Foglara a usiluje o rozvoj individuálního fundraisingu ve skautské komunitě.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy