Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Škola hrou ve Středoafrické republice

Organizace
SIRIRI o.p.s.

Autor
Terezie Imlaufová

DARUJTE

Středoafrická republika, země ve středu afrického kontinentu, je jedna z nejchudších zemí na světě, která trpí dlouhodobou politickou nestabilitou. Pokud se má dostat na jinou cestu a proměnit se v samostatný a stabilní stát, potřebuje vzdělané lidi. Vzdělání ale není možné bez schopných učitelů. Důležité jsou i vhodné učební pomůcky. Toho se v SAR zásadně nedostává.

Vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice je založen na myšlenkách J. A. Komenského a moderní pedagogiky. Má za cíl zkvalitnit úroveň vzdělávání prvního stupně ve středoafrických školách. Svým způsobem je to program revoluční – děti se totiž učí číst a psát v rodném jazyce sango na místo úřední francouzštiny. Po osvojení těchto dovedností ve třetí třídě plynule přechází ve výuku ve francouzštině, bez které se v této zemi neobejdou.

SIRIRI od roku 2015 vyškolila téměř 500 středoafrických učitelů, kterým poskytla řadu didaktických pomůcek (slabikáře, čítanky, živé abecedy, didaktické kresby, a další). Výsledky tohoto programu jsou skvělé – na konci školního roku umí číst 90 % žáků. V této zemi je přitom 50% negramotnost. Podpořte program i vy právě na Giving Tuesday!

Naše odkazy

O naší organizaci

SIRIRI je česká obecně prospěšná společnost, která pomáhá ve Středoafrické republice. Od svého vzniku v roce 2006 se tato nevládní, nenáboženská a nepolitická organizace zaměřuje na rozvoj vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy