Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Slunce pro Filipa v kómatu

Organizace
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje

Autor
Tereza Fojtová

DARUJTE

Pomůžete společně se Sociálním nadačním fondem Filipovi? Na prahu dospělosti se kvůli autonehodě jemu a jeho blízkým otočil život naruby. Filip zůstal ve vigilním kómatu, ze kterého se, bohužel, neprobral. Jeho máma o něj obětavě pečuje už roky a stále doufá. Je to ale čím dál těžší, protože sil není nazbyt. Přesto se zázraky někdy dějí. Díky příspěvku do sbírky Slunce pro Filipa si bude moct rodina dovolit lepší zdravotní péči.

O naší organizaci

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje (SNF) je nevládní organizace založená v roce 1993. Posláním Sociálního nadačního fondu je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit, i když se o to snaží. Nadační fond pomáhá jednotlivcům i neziskovým organizacím, které se takovou pomocí zabývají, ve městě Brně a Jihomoravském kraji. Především finanční pomoc směřuje k rodinám i dětem bez rodiny, rodičům samoživitelům, seniorům a osamělým lidem, lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy