Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Služba ze srdce

Organizace
Sociální klinika, z.ú

Autor
Denisa Krumpová

DARUJTE

Tento den připomeneme všem náš “srdeční” adventní kalendář. První okénko otvíráme 28. 11. na 1. adventní neděli. Srdce je symbolem lásky, náklonnosti, přátelství, odvahy i energie. Otevřete s námi 9 okének zajímavostí našeho kalendáře, sdílejte je a darujte službu ze srdce, protože to máme všichni! Službu ze srdce můžete darovat lidem, kteří potřebují „vystrčit hlavu nad hladinu“ a nemají finanční prostředky na psychoterapeutickou pomoc. Tuto službu poskytuje naše Sociální klinika #sluzbazesrdce.

Naše odkazy

O naší organizaci

Příběh Sociální kliniky se začal psát v roce 2014, a to jako projekt Českého institutu biosyntézy. Barbora Janečková spolu s Yvonnou Luckou založením Sociální kliniky reagovaly na složité podmínky v českém prostředí, kdy terapie placená ze zdravotního pojištění nebyla a stále není dostupná v takové míře, v jaké je nezbytná. Počet potřebných stále převyšuje časové možnosti terapeutů, kteří jsou hrazení ze zdravotního pojištění.

Právě proto vznikla Sociální klinika, která poskytuje krátkodobou terapii včas a dostupně

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy