Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Společně to dokážeme

Organizace
ROMEA o.p.s.

Autor
Monika Mihaličková

DARUJTE

VÍME, ŽE SPOLEČNĚ S VÁMI TO DOKÁŽEME!

Vstoupili jsme do čtvrtého roku podpory studia mladých romských studentů. Postupně se vypořádáváme s tím, že podpora hlavního donora stipendií nadace Velux Foundation dle smlouvy každoročně klesá a nakonec se budeme muset obejít bez ní.

K tomu, abychom poskytli stipendijní podporu minimálně 60 studentům ročně, nám pomáháte i Vy.

Pokud se rozhodnete nás podporovat měsíčně menší částkou, přidáte se tak k dalším pravidelným dárcům, kteří věří ve vizi dlouhodobého rozšiřování střední vrstvy Romů skrze vzdělávání mladé generace.

Děkujeme Vám za Váš pravidelný dar.

POMÁHÁTE STUDENTŮM, KTEŘÍ BY SI KVŮLI ŠPATNÉ SOCIÁLNÍ SITUACI NEMOHLI STUDIUM DOVOLIT.

Naše odkazy

O naší organizaci

ROMEA vznikla v roce 2002 a jako své základní poslání si určila sdružovat občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení vzájemného soužití.
ROMEA dlouhodobě upozorňuje na existenci diskriminace a odlišného přístupu na základě etnického klíče a věnuje se medializaci této problematiky. Snahou o objektivní zpravodajství a prostřednictvím podpory vzdělávání zároveň usiluje o odstraňování zažitých stereotypů o romské menšině a o vzájemné poznání a respekt.
ROMEA posiluje důvěru mezi lidmi. Kvalitním zpravodajstvím a podporou vzdělávání umožňuje vzájemné poznání, a přispívá k uznání Romů za rovnocenné členy společnosti.
Romským stipendijním programem chceme dlouhodobě rozšiřovat romskou střední vrstvu a podporovat mladé lidi v jejich studijních a profesních snech. A i díky Vaší podpoře se nám daří stipendijní programem podpořit
alespoň 60 studentů ročně.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy