Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Spolu na to máme! Podporujte Auto*Mat ve snaze o lepší město

Organizace
Auto-Mat, z.s.

Autor
Ondřej Hána

DARUJTE
V průběhu prosince povedeme kampaň na podporu naší činnosti v oblasti rozvoje udržitelné dopravy. Kampaň bude vedena převážně skrz direct-mailing a telefundraising s podporou fb Auto*Matu a článku na webu. Giving Tuesday chápeme jako příležitost, že je nejlepší darovat právě teď, a inspiraci pro váhající dárce, že darovat je běžné a dobré. Tímto směrem bude vedena i část komunikace. Téma kampaně: Dobře spravované město vznikne jen díky zapojení jednotlivců. Politici a úředníci slyší, jen když voláme všichni společně a vytrvale. Proto potřebujeme dlouhodobou podporu od lidí, kteří jsou s námi na stejné lodi. Spolu na to máme!

O naší organizaci

Spolek Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy