Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Navštivte kavárny, které spolupracují s Aranžérií

Organizace
Aranžérie - sociální podnik

Autor
Magdalena Matesová

DARUJTE

Velice si vážíme spolupráce s kavárnami, restauracemi a recepcemi firem, která je pro Aranžerii velmi důležitá, protože dává pravidelnou práci lidem s epilepsií, kteří v naší dílně květiny připravují a aranžují. Tito lidé se díky smysluplnné práci, pravidelnosti a zodpovědnosti aktivně zapojují do života. 28.11. – Giving Tuesday – bychom rádi oslavili společně s kavárnami, které od nás odebírají pravidelně čerstvé květiny. V kavárnách neleznete na stolcích informace (letáčky, plakáty), abychom více rozšířili povědomí o Mezinárodním dni dárcovství a dobrovolnictví a také o tom, co vše Aranžérie umí. Zároveň zviditelníme kavárny, které si pečlivě vybírají své dodavatele a spolupracují s Aranžérií, sociálním podnikem, kterému osud lidí není lhostejný a změstnává především květinářky s epilepsií. Na baru kaváren bude umístěna kasička, do které mužou hosté dobrovolně přispět na projekt Aranžérie. Informace o Giving Tuesday budeme sdílet na sociálních sítích a rozešleme newsletter.

O naší organizaci

Aranžérie je sociální podnik neziskové organizace Společnosti E. Je to zakázková květinová dílna, která zaměstnává lidi s epilepsií a tím jim pomáhá aktivně se zapojit do života. Společnost „E“ dále poskytuje odborné sociální poradenství – sociální, psychologické a právní. V rámci celorepublikové činnosti zajištuje klubovou činnost, výlety, rehabilitační pobyty pro děti a i dospělé s epilepsií, vydává informační tiskoviny a medializuje epilepsii.

V Aranžérii vytvářejí lidé s epilepsií profesionální květinové vazby na zakázku, účastní se workshopů pořádaných přímo v sídle Aranžerie, či ve firmách, vyrábějí drobné dárky, které prodávají na trzích. Za 6 let své existence se Aranžerii podařilo zrealizovat menší i velké květinové zakázky, např. pro pro Mezinárodní hudební festival Pražské jaro , Adventní setkání společnosti Siemens v Obecním domě , pravidelný květinový servis pro vystupující umělce Pražské komorní filharmonie (včetně výzdoby Rudolfina a Obecního domu), květinový servis na křty knih vydavatelství Albatros Media a další.

A které kavárny pravidelně spolupracují s Aranžérií?  Café Lounge, Ema Espresso Bar, Mamacoffee Vodičkova, Mamacoffee Sokolovská, Bella Vida Café, Restaurant Grill Za větrem, Café Monolok a Café Jedna.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy