Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Spouštíme podpůrnou linku k perinatální ztrátě

Organizace
Unie porodních asistentek

Autor
Adéla Holeček, péče o dárce

DARUJTE

Spouštíme podpůrnou telefonickou linku pro zdravotníky pomáhající rodičům, kteří přišli o miminko.

Poradkyně ( 8 expertek) podpoří porodní asistentky, lékaře, terapeuty, duly a sociální pracovníky při tomto náročném úkolu.

Milí přátelé,

v těchto dnech spouštíme internetové stránky www.perinatalniztrata.cz a informační linku pro porodní asistentky a všechny další profese zapojené do podpory rodin, které přišly o miminko v těhotenství a v období kolem porodu.

V takto náročné situaci je potřeba odborné a zejména respektující péče o rodinu, která touto ztrátou prochází. Nenahraditelná pomoc může probíhat jen tehdy, pokud má pečující osoba všechny důležité informace, je připravena a zároveň průběžně dbá o to, aby ji tato náročná práce nezahltila.

Vaše dary umožní:

– podpořit zdravotníky a další pomáhající profesionály při práci s tématem perinatální ztráty,
– poskytnout informace o nástrojích podpory a pomoci pro zasaženou rodinu,
– doporučit služby návazné péče, relevantní kontakty, odkazy a zdroje,
– nasměrovat na krizovou pomoc v případě těžké zkušenosti s perinatálním úmrtím,
– podpořit v rozhodování,
– ukázat cesty k aktivaci vlastních zdrojů.

Pokud se na linku obrátí rodina, je naším cílem pomoci propojit ji s organizacemi přímého kontaktu.

Služby linky se opírají o informační webový rozcestník www.perinatalniztrata.cz.

Děkujeme, že jste s námi!

Děkujeme, že pomáháte.

Naše odkazy

O naší organizaci

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.
Náš spolek je demokratickou profesní organizací, která na principu dobrovolného individuálního členství sdružuje porodní asistentky a studentky oboru porodní asistence v České republice.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy