Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Staňte se přítelem Charity Česká republika

Organizace
Charita Česká Republika

Autor
Zdeňka Bradáčová

DARUJTE
Staňte se opravdovým přítelem Charity: vstupte do Klubu přátel Caritas. Jsme největší nestátní poskytovatel zdravotních a sociálních služeb. V překladu to znamená, že pomáháme po celé republice, konkrétně na třech stovkách míst. A snad ve všech oblastech, na které si vzpomenete: od pomoci matkám s dětmi přes vzdělávání a pomoc při oddlužení po starost o bezdomovce. S láskou pečujeme o nemocné a postižené, od miminek po staroušky. Ale naše pomoc sahá i do zahraničí: v Moldavsku pomáháme zavést systém zdravotní a sociální péče, v Zambii rozvíjíme zemedělství a pomáháme na svět dětem, v Iráku se snažíme zlehčit situaci lidem vyhnaným válkou z domova. Díky Vašemu členství v Klubu přátel Caritas můžeme účelněji plánovat naše aktivity nebo bezprostředně reagovat na přírodní či jiné katastrofy. Děkujeme, že nám pomáháte!

O naší organizaci

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy