Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Šťastné dětství i dětem se specifickými potřebami

Organizace
Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

Autor
PhDr. Marie Petrželová

DARUJTE

Centrum integrace dětí a mládeže je neziskové komunitní centrum a poskytovatel sociálních služeb v Praze – Karlíně už 30 let.

Od založení organizace je pro nás hlavní misí pomoc a podpora, vzdělávání a blaho dětí se specifickými potřebami. Dlouhodobě zajišťujeme dětem – od batolat až po školní ročníky – bezpečné místo pro učení, rozvoj a hru.
V současné době plné nejistot a stresu našim malým i velkým klientům poskytujeme bezpečnou formou online komunikace potřebné informace, odborné poradenství, psychosociální a psychoemocionální podporu, pomoc s doučováním dětí, zasíláním zábavných ůkolů ad.

Naše přátelské centrum s kluby je bezpečným a inspirativním prostředím pro děti i rodiče. Zatímco děti se zábavnou formou učí a získávají nové kamarády, rodiče mohou využít kvalifikované sociální a pedagogické poradenství.

S vaší pomocí to půjde lépe.

Naše odkazy

O naší organizaci

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. (dále CID) bylo založeno v roce 1990 v Praze 8 a již 30 let se zabývá integrací a inkluzí dětí a mládeže se speciálními potřebami, konkrétně dětí se zdravotním a sociálním znevýhodněním, jejich rodinami a seniory.
Přispívá ke zlepšení podmínek pro tyto procesy, které probíhají zejména v rámci klubů pro nejmenší děti a jejich maminky, pro děti předškolního, mladšího i staršího školního věku, v rámci příměstských táborů v Praze, integrovaných táborů a ozdravných pobytů. Náplní klubů i pobytů jsou výtvarné a tvořivé činnosti, hudebně pohybové aktivity, rehabilitace a terapie – arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie, psychoterapie ad. Jsou poskytovány zaregistrované sociální služby, zajišťováno odborné poradenství a pro studenty odborná praxe.
CID pracuje také s matkami na MD a rodiči na RD, nezaměstnanými, seniory a dobrovolníky – možnost výrazně zviditelnit tyto naše aktivity přinesly mj. Mezinárodní roky rodiny, Evropské roky dobrovolníků a seniorů, Festivaly demokracie Fora 2000 Václava Havla ad. Kromě nabídky odborné poradny a vzdělávacích programů je možné aktivní zapojení klientů do činnosti CID, práce s dětmi, přípravy a organizace programů a akcí, prezentace a administrativy.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy