Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Státní pozemkový úřad ve FN Vinohrady

Organizace
Státní pozemkový úřad ČR

Autor
Petra Kazdová

V rámci celosvětové aktivity GivingTuesday, ústřední ředitel SPÚČR pan Ing. Martin Vrba předá 1.12.2020 po 13h občerstvení pro lékaře, setry , pomocný personál a ostatní zaměstnance FN Královské Vinohrady. „Chceme touto cestou vyjádřit díky za nasazení zejména v této nelehké koronavirové době.“
Pro zaměstnance ústředí, kteří budou ten den v práci, chystáme vitamínovou snídani pro podporu imunity – vše dle zásad vyhlášeného aktuálního nouzového stavu.

O naší organizaci

Státní pozemkový úřad (SPÚ) byl zřízen ke dni 1. ledna 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Tímto zákonem byla po mnohaleté přípravě dokončena transformace Pozemkového fondu ČR, který byl současně zrušen. Spojením jeho agend s činností původních pozemkových úřadů vznikl zcela nový Státní pozemkový úřad v čele s ústředím sídlícím v Praze.
V rámci jednotlivých vyšších územně samosprávných celků vykonávají činnost SPÚ krajské pozemkové úřady, přičemž pro řízení o pozemkových úpravách jsou zřízeny pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy