Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
ŠTĚDRÉ DNY DÁRCOVSTVÍ A DOBRÝCH SKUTKŮ

Organizace
Hospic Sv. Jiří, o.p.s., část Tachov

Autor
Hospic Sv. Jiří provozovna Tachov

DARUJTE

Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Tachov, poskytuje podporu lidem a jejich blízkým, kteří chtějí být v konečné fázi života spolu doma.
Mobilní hospic nabízí možnost zajištění člověka ve všech jeho dimenzích cestou zdravotní, psychické, sociální a duchovní péče a podpory nevyléčitelně nemocného a jeho rodiny.
Služba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Multidisciplinární tým je složen z lékařů, zdravotních sester, sociální pracovnice, psychologa a duchovního. Což je velmi důležité vzhledem ke komplexnímu přístupu
v péči.
Cílem není kurativní, tedy na vyléčení zaměřená léčba, ale odstranění nebo zmírnění projevů nemoci, ať už fyzických nebo psychických, a tím zvýšení kvality života umírajícího člověka, tedy léčba symptomatická, paliativní.
V rámci poskytování služeb hospic zapůjčuje zdravotní a kompenzační pomůcky, zaškoluje členy rodiny
v ošetřování nemocného a poskytuje podporu a pomoc, a to i v době po úmrtí klienta cestou poradkyně pro pozůstalé.

O naší organizaci

Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Tachov, chce spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle vytvářet takový zdravotně-sociální systém, který podporuje přirozené procesy lidského života respektující jeho nedotknutelnou hodnotu a důstojnost od početí až do přirozené smrti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy