Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Štědré dny seniorům

Organizace
Letokruh, z.ú.

Autor
Vlaďka Dvořáková

DARUJTE

Štědré dny seniorům začnou 30. 11. na Giving Tuesday a poběží do 5. 12., kdy slavíme Den dobrovolnictví. Seniorští dobrovolníci Letokruhu budou v těchto dnech navštěvovat své vrstevníky, které znají, kteří žijí v blízkém okolí jejich domova nebo v seniorských zařízeních. Potěší je lahodnou dobrosušenkou, kterou jsme v Letokruhu společně napekli, nabídnou jim svou společnost, možnost si popovídat a vyměnit chvíle samoty za chvíle radosti, pokud o to budou stát. Společné trávení volného času mohou nabídnout i do budoucna.

 

Díky pravidelnému setkávání, návštěvám, povídání, čtení z knih, společenským hrám, hovorům po telefonu nebo procházkám s nimi mohou budovat vztah, získat důvěru a mít pozitivní vliv na jejich psychickou pohodu. Osobním příkladem mohou demonstrovat výhody dobrovolnických aktivit pro život jednotlivce. Stanou se přirozenými multiplikátory pro získávání dalších dobrovolníků i pro jejich začlenění do seniorské komunity,

 

Zapojte se do akce Štědré dny seniorům spolu s námi a potěšte je osobní návštěvou. Štědrost má mnoho podob, je jen na vás, jakou si zvolíte.

Naše odkazy

O naší organizaci

V Letokruhu již tři roky dáváme lidem ve zralém věku možnost žít naplněný život. Možnost předávat zkušenosti, čas a energii druhým, zažívat pocit užitečnosti a respektu, získávat nové přátele. Tým lidí v Letokruhu usiluje o smysluplné zapojení seniorů do života společnosti díky dobrovolnické činnosti. Na základě individuálního přístupu hledá pro starší lidi aktivity, které vyhovují jejich představám, časovým i fyzickým možnostem, kdy sami mohou pomáhat ostatním.
Dobrovolníci dělají společnost jiným seniorům v programu Společník seniora , čtou dětem ve školách a školkách, starají se v útulcích o zvířata, zapojují se do aktivit ve svém okolí, jako jsou komunitní akce, sázení stromků, úklid lesa, atd.
Našim posláním je podporovat dobrovolnictví zralého věku.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy