Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Štědromocná sbírka pro pečující

Organizace
Nadační fond pomoci, Znesnáze21

Autor
Lenka Zíková

DARUJTE

Jak by asi vypadal svět bez těch, kteří pečují o své blízké doma? Jen v Česku jich je přibližně 300 tisíc. Ucelená data ale neexistují, a tak se domníváme, že jejich počet bude mnohem vyšší. Touto sbírkou bychom chtěli poděkovat všem pečujícím za jejich sílu, lásku a obětavost.

 

Sbírky obvykle začínají příběhem člověka, který bojuje s nemocí, hendikepem nebo s jinou nepřízní osudu. Někdy však zapomínáme, že na tento boj není sám. Stojí za ním člen rodiny, který svůj život zasvětil péči o něj. A to není samozřejmost. Často to změní život celé rodině.

 

Pomozme svou štědrostí lidem pečujícím vlastními silami o ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Věříme, že společně vytvoříme řetěz pomoci. Děkujeme, že otevíráte nejen svá srdce, ale také pomyslné dveře, za kterými se příběhy pečujících odehrávají.

Naše odkazy

O naší organizaci

Nadační fond pomoci Karla Janečka je organizace s 9letou historií a držitel Značky spolehlivosti. Posláním fondu je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít.

Organizace poskytuje klientům přímou pomoc a sociální poradenství. V roce 2020 byla pod hlavičkou fondu spuštěna dárcovská platforma znesnáze21, která umožňuje snadné založení sbírky pro veřejně prospěšné projekty a pro lidi v náročných životních obdobích.

Znesnáze21 vznikla, aby mohla rychle a bezpečně spojit mnoho lidí a zajistit tak finanční pomoc tam, kde je to skutečně potřeba. Zkrátila proces založení sbírky ze dnů na desítky minut.

Vnímáme, že dárcovství je křehkou a důležitou součástí společnosti. Je k němu třeba přistupovat odborně a s pokorou. Důvěra dárců a účelná pomoc potřebným jsou pro nás na první místě.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy