Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Štědrý nejen v úterý!

Organizace
Christian Refugee Service, z. s.

Naše organizace pomáhá lidem na cestě. Lidem, kteří povětšinou bez vlastního zavinění opouštějí domov a hledají nový, lepší život v Evropě. Pomáháme lidem s řešením jejich právních problémů v České republice, např. v kauze Čínských křesťanů. Organizujeme humanitární pomoc u nás i na cestách, konkrétně na tzv. Balkánské stezce. V tuto chvíli ubytováváme 3 rodiny v Athénách (900 euro měsíčně), které by bez naší pomoci žily na ulici, a to třeba s novorozencem nebo s maminkou v devátém měsíci těhotenství. Pomáháme potravinovými vouchery, vysíláme do postižených oblastí (momentálně do Řecka) humanitární pomoc. Jsme křesťané a Boží lásku ukazujeme prostřednictvím misijní činnosti. Abychom mohli naši službu udržet, potřebujeme Vaši pomoc! Pomůžete nám zajistit prostředky na 2 pracovní místa (alespoň částečné úvazky), abychom mohli naši práci dále rozvíjet? V současné době pracujeme ve volném čase a tato forma je nadále neúnosná, protože každá další pomoc potřebuje více a více času a energie. Pomůžete nám udržet pomoc rodinám v Řecku? Pomůžete nám jako dobrovolník?

Naše odkazy

O naší organizaci

Christian Reffugee Service, z. s. je nezisková organizace, která pomáhá lidem v těžké životní situaci. Tvoříme subjekt na křesťanských hodnotách poskytující kvalitní komplexní služby uprchlíkům. Poskytujeme nebo zprostředkováváme právní pomoc v oblasti cizineckého práva i jiných právních oblastech. Pomáháme při každodenních problémech a pořádáme humanitární výjezdy. Zprostředkováváme a poskytujeme duchovní oporu a snažíme se začlenit klienty do společnosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy