Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Studium eurytmie 2021 – 2025

Organizace
Nadační fond Waldorf

Autor
Martina Wittmayerová

DARUJTE

I my se, nejen v tento den, budeme aktivně snažit získávat podporovatele a dárce, abychom společně naplnili cíle a poslání nadačního fondu a tohoto projektu.

Eurytmie ve svých vyjadřovacích prostředcích respektuje fyziologicko-psychologické zákonitosti a spolu s tělesným pohybem zviditelňuje i pohyb duševní. Tělo zde není jen utilitárním prostředkem, stává se oduševnělým nástrojem člověka obdařeného vůlí, citem a rozumem.

Podpořte společně s námi tento unikátní vzdělávací projekt.
Více na našem webu.

číslo účtu 115-21410287/0100 var. symbol 220

Co je moře? Jen veliké množství malých kapek…..
(parafráze citátu z filmu „Atlas mraků“)
…..a proto se, prosím, zamyslete nad možností pravidelného příspěvku ve vámi stanovené velikosti kapky do moře nadačních možností NF Waldorf. Stanete se tvůrci, tvořiteli a hybateli věcí obecného prospěchu, svobody a vzdělanosti, který je naším cílem.

O naší organizaci

Cílem Nadačního fondu Waldorf je podporovat rozvoj waldorfské pedagogiky a dalších aktivit aplikované antroposofie.
Rozhodli jsme se být místem, kde se potkávají nápady a podněty zaměřené na podporu waldorfských školek a škol a další iniciativ, s penězi darovanými ke smysluplnému využití.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy