Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
SVĚTLO do osobního rozvoje – věnujeme kurz EMPOWERMENTU

Organizace
5,5 HR s.r.o.

Autor
Soňa Staňková

DARUJTE

V rámci Giving Tuesday budeme podporovat společensky odpovědné vzdělávání a přinášíme ochutnávku EMPOWERMENT programu pro 20 účastníků, kteří ho budou mít od nás ZDARMA. Hodnota kurzu je 3.500 Kč/1 osobu. V této hodnotě je i osobnostní test s výstupní zprávou pro každého účastníka kurzu, kterou vám na setkání osobně předá empowerment kouč. Celková hodnota tohoto našeho daru je tedy 70.000 Kč. Na kurzu se také dozvíte jak se při vzdělávání zapojit do společensky odpovědných projektů. Bude řeč i o tom, jakým způsobem můžete získat plně hrazené stipendium do celého EMPOWERMENT vzdělávacího programu. Kurz se bude konat v Brně, 13. 12. na svátek Lucie, která je nositelkou světla. Můžete se kurzu účastnit ZADARMO nebo zaDARmo = přispět jakoukoliv finanční částkou, kterou my pak vynásobíme koeficientem 5,5. Výslednou částku věnujeme na empowerment seberozvojový program pro ženy z azylového domu MAGDALENIUM.

Naše odkazy

O naší organizaci

Přinášíme EMPOWERMENT do oblasti osobního, týmového a organizačního rozvoje. Empowerment – zplnomocňování vede k rozvoji soběstačnosti. Na pilířích empowermentu jsme postavili vzdělávací program, jehož cílem je podporovat v lidech vnitřní sílu, sebeuvědomění a vnitřní leadership. Více o nás na www.5-5hr.cz

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy