Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
SVĚTOVÝ DEN SRDCE 2020/21 – kampaň

Organizace
MCU KOLOSEUM, obecně prospěšná společnost

Autor
Martina Motshagen

Darovat radost, která je jedna z hlavních motorů srdce.

O naší organizaci

V roce 2020 naše organizace realizovala úspěšný II. ročník zdravotně osvětové kampaně Světového dne srdce pod patronací Libereckého kraje včetně putovní výstavy fotografií „Srdeční záležitosti“ připravené ve spolupráci s významným československým fotografem Robertem Vano.
Rádi bychom v této jedinečné osvětové činnosti chtěli pokračovat i dále. Srdce je motorem všech emocí a přitom je to křehký orgán, který musíme chránit, což je cílem i naší kampaně.
Kampaň Světového dne srdce vznikla v úzké spolupráci s odborným garantem Kardiovaskulární centrum Krajské nemocnice Liberec, Záchranných zdravotních složek Libereckého kraje, VZP, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou v Liberci, Obchodní akademii a Hotelovou školou a Střední odbornou školou v Turnově. TJ KARDIO Liberec, Spolek seniorů Jablonec nad Nisou, Seniorským klubem Liberec, Domov U Spasitele Frýdlant a další široké veřejnosti.
POSLÁNÍ
MCU KOLOSEUM, o. p. s. je zabezpečuje služby v oblasti charitativní, vzdělávací, poradenské, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Poskytuje pracovní příležitosti především osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech a tím garantuje jejich sociální začlenění. Aktuálně zaměstnáváme 62 osob z toho je 38 ZTP.
Poskytujeme sociální službu osobní asistence a tím přispíváme ke kvalitnějšímu životu seniorů a osob se zdravotním postižením žijícím na území města Liberce.
Naplňujeme principy sociálního podnikání. Umožňujeme a realizujeme pravidelná setkání seniorů s cílem jejich užšího začlenění do denního života společnosti.
Poskytujeme službu doprava osob s handicapem a seniorů.
Vaříme v našem středisku GASTRO chráněná dílna průměrně 350 obědů denně, které rozvážíme seniorům a osobám s oslabeným imunním systémem do domácností v Liberci.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy