Zpět na
komunitní lídry
Komunitní lídři

Sylvie Formánková

Jihomoravský kraj

Sylvie Formánková působí na Mendelově univerzitě v Brně, kde učí české i zahraniční studenty (mimo jiné) společenské odpovědnosti. Aktuálně pracuje na výzkumu společenské odpovědnosti vysokých škol a na projektu odpovědného investování. Spolupracuje přitom s českými i zahraničními institucemi. V roce 2019 založila Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti MENDELU a získala Cenu rektorky za významný příspěvek rozvoji občanské společnosti.

Proč jste se rozhodla aktivně zapojit do Giving Tuesday? Primárně proto, že jsem se vždy snažila aktivity zaměřené na pomoc potřebným, prosazovat, kde se dalo. Od raného dětství mě maminka učila altruismu a empatii. Tato kombinace osvojených vlastnostíje občas děsivá až sebedestruktivní, ale k tomu, abyste všemi silami mohli pomáhat druhým, téměř nezbytná. Nejsem Matka Tereza ani jiný světec, který by se naprosto odevzdal tomuto poslání. Věřím ale, že každý z nás může, byť malým střípkem, přispět k lepší společnosti. Jako akademik si uvědomíte, že i během jednoho semestru můžete ovlivnit velké množství mladých lidí. A je jen na Vás, zda pozitivně, vedením k odpovědnému způsobu života, nebo naopak. V rámci výuky i práce na vědeckých projektech spolupracujeme s podniky, sociálními podniky, veřejnou správou i neziskovými organizacemi. Vytvořili jsme Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti MENDELU, skrze které se snažíme propojit všechny zájemce o tuto problematiku. Když žijete v tomto prostředí, máte takto nastavené podmínky, pak jednodušší otázkou je – proč se aktivně nezapojit? Odpověď by byla – neznám důvod. Protože, jak se říká: „…kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody…“.

Jak bude vypadat Giving Tuesday kampaň u vás v regionu? Naše kampaň startuje na Noci vědců, 27.9., kdy se budeme snažit širokou veřejnost upozornit na dopady konzumního stylu života, na důsledky šíleného nákupního chování na Black Friday a naopak možnosti zapojit se do Giving Tuesday. Na této aktivitě se z velké míry budou podílet naši studenti, kteří připraví informace, vytvoří postery, soutěže a vyzdobí místo prezentace. Další událostí bude workshop pro partnerské univerzity, kde budeme prezentovat dobré příklady praxe společenské odpovědnosti vysokých škol a představíme jim možnosti, jak se také zapojit do Giving Tuesday. Vrcholnou akcí pak bude již 6. rokem pořádaný Dobrotrh na podporu neziskových organizací, který se bude konat 4. 12., a následně Benefiční ples MENDELU. Ke spolupráci vyzveme zástupce Jihomoravského kraje i města Brna, podniky a další organizace. Oslovíme média jak národní tak regionální. Využijeme také mocného nástroje internetu, především tedy sociálních sítí.

Proč by se podle Vás měli do GT zapojit také ostatní? Ať už jednotlivci, firmy nebo neziskové organizace. Každý z nás je potěšen byť jen z malého dárku. Mnoho z nás je ještě více potěšeno, pokud ten dárek může dát a obdarovaný z něj má radost. Zkuste si vybavit ten pocit, kdy jste někomu v životě ublížili. Pak si zkuste vybavit pocit, kdy jste někomu udělali radost, pomohli mu, obdarovali jej. Který pocit chcete zažívat častěji? Nehledejme důvody v číslech, ekonomických benefitech, vlastně ani nehledejme důvody… Nejsou potřeba.

Kontakt sylvie.formankova@mendelu.cz
zpět na
komunitní lídry
Zaujala vás myšlenka komunitní kampaně a myslíte si, že byste byli skvělým komunitním lídrem?
Neváhejte nás kontaktovat, rádi s vámi probereme možnosti spolupráce.